Kontrol Fikstürleri

Üretimi yapılan parçalarla, formlu yüzeylerden oluşan saç parçaların, tek veya birleşik haldeki ölçümlerinin, basit ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan sistemlerdir.

Firmamız, imalatını yaptığı kontrol fikstürlerini,  talep eden firmaların şartnamalerine uygun olarak, 3d ölçüm sonuçları, fikstürlerin dataları, kontrol talimatları ve teknik detayları ile birlikte bir dosya oluşturarak sunmaktadır.